Flickr Photo's

Rogier & Sophie's websites

 • Studio Rogier Bos
  Photography, website design and development, graphic design & print, video recording & editing.
 • Rogier's Photo blog
  My latest photography projects
 • Simply Delish
  For culinary adventures and exciting catering solutions, this is your place!
 • Flickr
  Ro's Flickr pictures

« How to live your life | Main | Turning 40 »

Friday, February 06, 2009

Comments

relirel

He, hij kan ook nederlands schrijven!...

goed stuk, Rogier. Terecht dat je het fundamentalisme van de wetenschap ook even aan de keek stelt, helemaal mee eens.

Lin

Toch vind ik het een lastig onderwerp, als het scheppingsverhaal niet letterlijk gebeurd is, wat moeten we dan met Adam en Eva? Waren dat dan ook niet de eerste mensen op aarde? En wat moeten we dan met de hele stamboom die daarop volgt, zo specifiek beschreven met leeftijd, kinderen en al dat soort dingen? Waar stopt het verhaaltje en waar begint het waargebeurde? Groetjes.

Johan

@ Lin
Ook voor Adam geldt: True Myth. Heel simple: Adam komt nergens in het OT meer te sprake. In de theologie werden twee stappen gezet: Onderzoek naar de herkomst en datering van de teksten. Men zag verschil en overeenkomsten in de teksten binnen 1 boek... er waren dus verschillende bronnen. De tekst uit het begin van genesis zijn relatief jong (na ballingschap). Nadeel van dit onderzoek: De bijbel werd als geheel niet meer gewaardeerd.

Nieuwste onderzoek richt zich op de redactie: waarom zijn de boeken geworden zoals ze zijn een wat betekent dat voor ons. Waarom is Gen 1 vooraan in de bijbel komen staan... dat is niet voor niets.
Gen 1-11 zijn een introductie op de roeping van Abraham. Abraham/Israel zijn Gods antwoord op Adam/Mensheid.

Over geslachtregisters: nooit letterlijk nemen, dat deden de joden ook niet. Registers zijn verhalen waarin bepaalde namen voorkomen met een betekenis. Zie bijvoorbeeld het verschil tussen Matteus 1 en Lucas 3.

Loetje

1. Adam komt nergens in het OT meer te sprake: 1 Kronieken 1:1, Psalm 49:3, Psalm 62:10.

2. Geslachtsregisters: Jozef wordt door Lukas de zoon van Eli genoemd maar hij schrijft niet dat
Eli hem heeft verwekt. Matteus schrijft daarentegen wel dat Jozef door Jacob is verwekt.
Hij was dus niet de zoon maar de schoonzoon. Eli was de vader van Maria en grootvader van Jezus. Maria wordt niet genoemd omdat vrouwen niet genoemd hoorden te worden in een officieel geslachtsregister.

Mattheus heeft het dus over de stamboom van Jozef en Lukas over de stamboom van Maria. Dit omdat Jezus Zoon van David wordt genoemd, nu blijkt dus dat hij op de natuurlijke manier (via Maria) erfgenaam is en via de wettelijke manier (als aangenomen kind van Jozef). Dat maakt de historische betrouwbaarheid en Goddelijke inspiratie van dit Boek toch gigantisch! God heeft geen detail vergeten in het vervullen van alle OT profetieen aangaande Jezus' komst.

Ik neem dit eerder voor waarheid aan dan - met alle respect - de zgn symboliek van de bijbel. Dit is eerder een katholiek denken van oudsher (het vergeestelijken van de gebeurtenissen).

Geef nog eens iets om te onderzoeken, ik word er helemaal enthousiast van, dit geblader in de bijbel!

Gerard Stroomberg

Wetenschap is in mijn ervaring niets anders dan het zoeken naar waarheid. In die zin verschilt een wetenschapper niet van een doorsnee gelovige. De methode die ze gebruiken is verschillend. Wetenschap gaat uit van testbare (verwerpbare!) hypothesen die met reproduceerbare experimenten getoetst kunnen worden. De gelovige laat zich leiden door ervaringen, die van hemzelf maar vaker nog door die van anderen, al dan niet ondersteunt door teksten.
Wetenschap houd zich bezig met het wat en het hoe, geloof zich met het waarom.

Zelf al zou de wetenschap onomstotelijk vaststellen dat evolutie de manier is waarop alles is ontstaan dan zullen er mensen zijn die zich het waarom blijven afvragen. In die zin heb ik wel wat met Carl Sagan (een verklaard atheist). Hij stelt dat religie (geloof) (ongeacht welke) er altijd zal zijn, ongeacht de wetenschappelijke voortgang. Naar mijn mening omdat geloof zich juist richt (zou moeten richten) op de vraag waarom.

The comments to this entry are closed.